Jesteś tutaj:

O nas

1746
Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa powstała we wrześniu 1955 roku z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Pierwszą siedzibą biblioteki była kancelaria Inspektoratu Szkolnego przy ul. Armii Ludowej 78 (obecnie Legionów), a jej księgozbiór liczył wówczas 315 tomów. W 1958 roku bibliotece został przyznany pokój w siedzibie Inspektoratu Oświaty przy ul. Powstańców 3 i tutaj księgozbiór wzrósł już do 3700 woluminów. W 1960 r. Biblioteka znów powróciła do większego lokalu przy ul. Armii Ludowej 78 i wówczas liczyła już ok. 5000 woluminów.

W 1967 r. Biblioteka otrzymał nową, stałą już siedzibę przy ul. Ogrodowej 1A, w budynku przedwojennego kina "Oaza" i siedziby Domu Kultury. Z uwagi na stale rosnący księgozbiór w 1981 r. Biblioteka Pedagogiczna przejęła cały dwupiętrowy budynek.

Osiadła na stałe w miejscu, które Stefan i Helena Nasfeterowie ofiarowali dla naszego miasta i powiatu z przeznaczeniem na cele kulturalne.

W 2013 r. placówkę przejęło Starostwo Powiatowe w Wołominie, które powołało Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W 2016 r. rozpoczęto starania o rozbudowę i gruntowny remont Biblioteki, który w 2018 r. został pomyślnie zakończony.

Placówką kierowali kolejno : Janina Szymańska-Kułak, Tadeusz Wojciechowski, Maria Łukaszewicz, Ewa Brzozowska, Joanna Hołubicka.