Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl    tel. 22 776 22 09    ul. Warszawska 22,  05-200 Wołomin

e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl    tel. 22 776 22 09    ul. Warszawska 22,  05-200 Wołomin

 A++ 

 

 A+ 

 

 A 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl    tel. 22 776 22 09    ul. Warszawska 22,  05-200 Wołomin

Wydarzenia 2014

 

10.12.2014

Szybkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Atmosfera nostalgii, zadumy i chęci bycia blisko ludzi towarzyszy w tym czasie chyba każdemu człowiekowi.
Z tego też powodu w środę 10.12.2014 r. w naszej bibliotece odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe.
Oprócz dyrektorów bibliotek powiatu wołomińskiego gościliśmy gościa honorowego, Pana starostę Konrada Rytla.
Pani dyrektor Joanna Hołubicka podziękowała Panu staroście za życzliwość, pomoc i wielkie wsparcie, które zawsze okazywał naszej bibliotece.
Wyraziła nadzieję, że pozostaniemy w dobrej Jego pamięci.
Pan starosta zapewnił o Jego nieustannym dalszym wspieraniu działalności naszej biblioteki.
Wszystkim naszym zacnym gościom życzymy jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności na nadchodzący 2015 rok.Dnia 15.10.2014 roku na zaproszenie Pani dyrektor Anny Manieckiej odwiedziliśmy bibliotekę w Dąbrówce.
Spotkanie to odbyło się w ramach cyklu spotkań dyrektorów i bibliotekarzy w bibliotekach publicznych powiatu wołomińskiego.
Pani dyrektor oprowadziła wszystkich obecnych po rozbudowanym i nowo wyremontowanym budynku, będącym obecnie siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Ogromne wrażenie na wszystkich bibliotekarzach zrobiła wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży.
Okazuje się, że małe pomieszczenie może być przeurocze i bardzo funkcjonalne.
Po zwiedzaniu Pani dyrektor przybliżyła wszystkim uczestnikom spotkania działalność biblioteki na rzecz społeczeństwa lokalnego oraz zdradziła plany na przyszłość.
Spotkanie w dąbrowickiej bibliotece przebiegało w niezwykle serdecznej atmosferze.
Jesteśmy wdzięczni Pani Annie Manieckiej dyrektor Biblioteki i jej personelowi za zaproszenie i niezwykle miłe przyjęcie.

24.09.2014

Dnia 24 września w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z Panią Marią Ludwiniak - nauczycielką, bibliotekarką i poetką.
Odbyło się ono w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, którego naocznym świadkiem był nasz zacny gość.
Całe dorosłe życie Pani Marii związane było z oświatą.
Swoje pedagogiczne talenty wykorzystywała w pracy z dziećmi w Julinie, Radzyminie, Poświętnem i Ręczajach.
W wolnych chwilach Pani Maria pisze piękne wiersze o ziemi rodzinnej lub patriotyczne.
Jest wspaniałą gawędziarką i niezwykle ciepłą osobą - wzorem do naśladowania dla innych.
Sama pisze w swym wierszu "Kim jestem":

Jestem romantyczką i marzycielką.
Zwykłym człowiekiem, choć nie myślicielką (...)
Ja sercem kocham, patrzę, liczę i mierzę.
Sercem ważę i płacę. I w serca wierzę. (...)

 

13.06.2014

W dniach 12 i 13 czerwca 2014 r. Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie odwiedzili szczególni goście.
Byli to nauczyciele z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Czech. Przyjechali oni do Polski w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych z inicjatywy Fundacji "Bliżej Polski", zatytułowanego: "Polska nowoczesna edukacja - funkcje nauczyciela we wzmacnianiu roli języka polskiego i budowaniu wizerunku polskiej szkoły".
Gości Powitała dyrektor biblioteki Pani Joanna Hołubicka, która opowiedziała o działalności naszej placówki.
Bibliotekarz Pan Michał Bieliński przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą programu bibliotecznego PROLIB, w którym pracuje nasza biblioteka.
Następnie Goście mieli możliwość zapoznania się z księgozbiorem biblioteki.
Największym zainteresowaniem cieszyły się prenumerowane przez bibliotekę czasopisma dla nauczycieli, m.in. "Życie Szkoły", "Wychowanie w Przedszkolu", "Wychowawca".
Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze, wszyscy uczestnicy zyskali nowe doświadczenia zawodowe. Na zakończenie wizyty nasi Goście otrzymali w darze książki, które będą przypominały im o polskich bibliotekach.11.06.2014

W środę 11.06.2014 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała spotkanie dyrektorów sieci bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego. Podczas spotkania siostra Michaela Pawlik - dominikanka i autorka wielu książek wygłosiła prelekcję, której tematem była "Kultura Indii".
Po niezwykle interesującym wykładzie siostra Michaela została zasypana pytaniami, które dotyczyły lat spędzonych w tym egzotycznym, niezwykłym kraju.
Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Piotr Uściński - Starosta Wołomiński. Pan Starosta wraz z Panią dyrektor Joanną Hołubicką dokonali uroczystego pokrojenia tortu z okazji I rocznicy utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej. Pan Starosta miał okazję poznać dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu, zapoznać się z ich placówkami i potrzebami. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.
Wszyscy pracujący w bibliotece oraz jej wierni czytelnicy i użytkownicy, czekamy na kolejną II rocznicę, lecz już we własnym wyremontowanym budynku.
15.05.2014

Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki w Poświętnem 15 maja 2014 r. odbyła się uroczysta promocja książki pt. "Początki szkolnictwa w Poświętnem" autorstwa Państwa Janusza i Marii Ludwiniak. Książeczka zawiera wspomnienia Janusza Ludwiniaka i wiersze Marii Ludwiniak. Oboje Państwo poświęcili całe życie szkolnictwu.


15.05.2014

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem na zakończenie Tygodnia Bibliotek, dzięki staraniom Biblioteki Powiatowej w Wołominie gościliśmy znaną poetkę naszego regionu Panią Irenę Rybak.
Spotkanie miało miejsce 15 maja w siedzibie biblioteki. Na spotkanie przybyło ponad 80 dzieci w przedziale wiekowym 6-10 lat. Pani Rybak zapoznała dzieci ze swoją twórczością. Żywy kontakt z poetką był dla naszych milusińskich wspaniałym przeżyciem.12.05.2014


W poniedziałek 12 maja 2014 r. w ramach Tygodnia Bibliotek, dzięki Joannie Hołubickiej dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, odbyło się w Filii Ossów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie spotkanie z Ireną Rybak - poetką wołomińską.
Spotkanie te odbyło się w Zespole Szkół w Ossowie, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Anny Zalewskiej. Dzieci klas 0-3 z wielkim zainteresowaniem słuchały wierszy Pani Rybak. Wszystkim zebranym szczególnie zapadł w pamięć wiersz specjalnie napisany na tę okoliczność o bohaterskim Ks. Ignacym Skorupce patronie tej szkoły. Na zakończenie spotkania nie zabrakło pytań, które dzieci chętnie zadawały znanej poetce. Wszyscy zainteresowani mogli również nabyć książeczki z wierszami i rymowanymi opowiadaniami Pani Rybak.6.05.2014

Dnia 06.05.2014 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie odbyło się już drugie zebranie Koła SBP utworzonego przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły Pani Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP,  Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - wiceprzewodnicząca SBP w Warszawie, Pani Bożena Chlebicka-Abramowicz - przewodnicząca oddziału SBP w Warszawie oraz Pani Lilla Kołodziejczyk - skarbnik Oddziału SBP w Warszawie.
Uczestniczyli w nim również członkowie Koła SBP - bibliotekarze bibliotek miejskich i gminnych powiatu wołomińskiego.
Wszystkich obecnych powitała Pani dyrektor Joanna Hołubicka, przewodnicząca Koła SBP w Wołominie. Następnie zabrała głos Pani Elżbieta Stefańczyk, która przedstawiła najważniejsze zagadnienia statusu SBP, opowiedziała o strukturze stowarzyszenia, działaniach na rzecz rozwoju bibliotekarstwa.
Pani Joanna Pasztaleniec - Jarzyńska m.in. zachęcała do nadsyłania materiałów i tym samym promowania osiągnięć biblioteki w dziale "Dobre praktyki" na portalu sbp.pl, w którym można promować rozwiązania, standardy, jak i nowości mające na celu zwiększenie efektywności działania bibliotek. Pani Bożena Chlebicka - Abramowicz skupiła się na omówieniu pracy w bibliotekach publicznych promujących czytelnictwo wśród większego kręgu osób.
Pani Lilla Kołodziejczyk jako skarbnik oddziału SBP w Warszawie przedstawiła prawa i obowiązki członków m.in. dotyczące opłacania składek członkowskich.
Następnie, wszystkim obecnym bibliotekarzom zostały uroczyście wręczone legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Po części oficjalnej Pani Joanna Hołubicka zaprosiła wszystkich obecnych od Izby Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków. Powstała ona dzięki pasji Pani Danuty Michalik, która uratowała przed zniszczeniem bezcenne pamiątki rodziny Wodiczków. Od kilku lat miejsce to udostępniane jest zwiedzającym i cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Wołomina i nie tylko.
Bardzo dziękujemy Pani Danucie Michalik za serdeczne przyjęcie, za opowieść o rodzinie Wodiczków, o planach i marzeniach związanych z tym miejscem.
2.04.2014

2 kwietnia obchodziliśmy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, których ta choroba dotyka, bezpośrednio lub pośrednio.
Naszym skromnym wkładem były nie tylko symboliczne niebieskie baloniki.
Jako Biblioteka Powiatowa przygotowaliśmy bibliografię wybranych pozycji książkowych, którymi dysponujemy i które, mamy nadzieję będą pomocne osobom obcującym na co dzień z problemem autyzmu.
A oto ona:

 

 1. Błeszyński Jacek (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Wyd. 2 zm., Kraków, 2005, ISBN 83-7308-533-5.

 2. Błeszyński Jacek, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych, Gdańsk, 2011, ISBN 978-83-7744-005-6.

 3. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków, 2000, ISBN 83-88030-99-X.

 4. Bragdon Allen D., Gamon David, Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déjŕ vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja, Gdańsk ; Sopot, 2003, ISBN 83-89574-07-1.

 5. Brauner Alfred, Brauner Françoise, Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa, 1988, ISBN 83-02-03897-0.

 6. Cotugno Albert J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych, Warszawa, cop. 2011, ISBN 978-83-61309-11-6.

 7. Czownickiej Ewy (red.), Psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego, Warszawa, 1983.

 8. Emmons Polly Godwin, Anderson Liz McKendry, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-60215-42-5.

 9. Frith Uta (red.), Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa, cop. 2005, ISBN 83-200-3093-5.

 10. Frith Uta, Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk, 2008, ISBN 978-83-6008-300-0.

 11. Gałkowski Tadeusz, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa, 1995, ISBN 83-02-05711-8.

 12. Gambin Małgorzata (red.), Łukowska Ewa (red.), Pisula Ewa (red. nauk.), Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, Warszawa, cop. 2009, ISBN 978-83-235-0509-8.

 13. Grand Claire, Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-63773-07-6.

 14. Grodzka Magdalena, Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty, Warszawa, 2000, ISBN 83-01-13319-8.

 15. Jagielska Gabriela, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-62360-68-0.

 16. Jaklewicz Hanna, Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie, Gdańsk ; Sopot, 1993, ISBN 83-85416-09-9.

 17. Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku, Kraków, 2000, ISBN 83-88030-33-7.

 18. Olechnowicz Hanna (koment.), Drugie opowieści terapeutów : [budować przywiązanie, bogactwo mowy dotyku, rozmowy dłoni, tandem terapeutyczny, wejść w dialog, być znowu malutkim, dziecko dziecku terapeutą, "terapia kuchenna"], Warszawa, 2000, ISBN 83-02-07745-3.

 19. Olechnowicz Hanna (koment.), Opowieści terapeutów, Warszawa, 1997, ISBN 83-02-06355-X.

 20. Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz Robert, Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wyd. 1, 2 dodr., Warszawa, 2013, ISBN 978-83-01-16957-2.

 21. Olechnowicz Hanna, Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje, Wyd. 2., Warszawa, cop. 2004, ISBN 83-02-08923-0.

 22. Park Clara Claiborne, Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego, Janusz Margański, Kraków, cop. 2003, ISBN 83-08-03412-8.

 23. Pisula Ewa (red. nauk.), Danielewicz Dorota (red. nauk.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Kraków, 2005, ISBN 83-7308-586-6.

 24. Pisula Ewa, Autyzm i przywiązanie, Gdańsk, 2003, ISBN 83-89120-48-8.

 25. Pisula Ewa, Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa, 2000, ISBN 83-01-13063-6.

 26. Pisula Ewa, Autyzm, Sopot, 2012, ISBN 978-83-7489-385-5.

 27. Pisula Ewa, Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk, cop. 2005, ISBN 83-89574-87-X.

 28. Pisula Ewa, Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-01-16940-4.

 29. Randall Peter, Parker Jonathan, Autyzm : jak pomóc rodzinie, Gdańsk, 2001, ISBN 83-87957-54-2.

 30. Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Sopot, 2012, ISBN 978-83-7489-386-2.

 31. Walczowska-Dutka Maria, Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków, 2005, ISBN 83-7308-579-3.

 32. Winczura Barbara (red. nauk.), Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju, Kraków, 2012, ISBN 978-83-7587-277-4.

 33. Zalewski Grzegorz (rozm.), Inne, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-63000-36-3.


 


 2.04.2014

2 kwietnia 2014 r. w gościliśmy w naszej bibliotece S. Michaelę Pawlik - dominikankę, która wygłosiła niezwykle ciekawa prelekcję na temat: "Różnice między chrześcijaństwem, a religiami Wschodu".

Siostra Michaela pracowała jako pielęgniarka a w latach 60-tych wyjechała jako wolontariuszka do Indii. Tam posługiwała chorym na trąd. Miała też okazję spotkać się z Matka Teresą z Kalkuty. Obecnie Siostra Michaela Pawlik prowadzi wykłady na zaproszenie różnych środowisk.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu słuchali słów Prelegentki. Dla większości z nich było to pierwsze zetkniecie się z takim tematem, jak się okazało bardzo aktualnym i dla nich nieznanym. Na koniec uczniowie i ich opiekunowie wyrazili nadzieję, że będą mogli niebawem uczestniczyć w spotkaniach z S. Michaelą na temat innych nurtujących ich problemów, które nie zawsze objęte są programem zajęć szkolnych.

 

 
1.04.2014

Czekaliśmy z utęsknieniem na tysięcznego czytelnika.
Dziś nastąpił ten wielki dzień.
Pani Edycie, naszej tysięcznej czytelniczce życzymy samych pięknych lektur.27.02.2014


W czwartek, 27 marca Powiatowa Biblioteka Publiczna włącza się w ogólnopolską akcję pod hasłem "Czytam w podróży... Herberta"

Tego dnia w naszej bibliotece będą rozdawane zakładki do książek z cytatami wierszy poety.


 

Czytam w podróży... Herberta 2014

 

II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej
Fundacji im. Zbigniewa Herberta

 

 

 

Jak tylko pociąg ruszył

 

zaczął wysoki brunet

 

I tak mówi do chłopca
z książką na kolanach

 

 

-kolega lubi czytać

 

 

-A lubię - odpowie tamten-

 

czas szybciej leci

 

w domu zawsze robota

 

tu w oczy nikogo nie kole

 

 

(...)

 

 

na białych marginesach

 

ślady palców i ziemi

 

znaczony twardym paznokciem

 

zachwyt i potępienie

 

 

Zbigniew Herbert "Podróż do Krakowa" z tomu Hermes, pies i gwiazda.

 

27 marca (czwartek) 2014 r. odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej "Czytam w podróży Herberta", która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza. Partnerem strategicznym II edycji akcji jest Alior Bank. Projekt realizowany jest w ramach kampanii "Pan Cogito".

 

 

 

 


27.02.2014

 

27 lutego 2014 roku w Bibliotece Miejskiej w Wołominie odbyło się pierwsze walne zebranie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Powiatowej Bibliotece Publicznej.
W spotkaniu tym uczestniczyło 14 osób z różnych bibliotek powiatu wołomińskiego.

Na wstępie wszyscy uczestnicy zapoznali się ze Statutem SBP, którego najważniejsze punkty przedstawiła Pani dyrektor Joanna Hołubicka.

Następnie odbyły się wybory Zarządu Koła.

Po uprzednim tajnym głosowaniu powołano następujący Zarząd:

Przewodnicząca - Joanna Hołubicka

Sekretarz - Milena Powała

Skarbnik - Bernadeta Lorent

Członkowie - Małgorzata Rowicka i Izabela Bochińska.

W sumie do współpracy zadeklarowało się 24 osób z powiatu wołomińskiego. Wszyscy wyrazili chęć czynnego udziału w pracach na rzecz rozwoju polskiego bibliotekarstwa w naszym regionie.

 

 

 12.02.2014

12 lutego 2014 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie odbyło się szkolenie na temat: "Ochrona danych osobowych użytkowników biblioteki". Spotkanie to poprowadził Pan Włodzimierz Kołacz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uczestniczyło w nim 25 osób - dyrektorzy, bibliotekarze i księgowi naszego powiatu.

 

Celem szkolenia było zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w naszym miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników.

 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się przede wszystkim:

 

 • co w rzeczywistości kryje się pod terminem dane osobowe, czym jest proces przetwarzania danych osobowych, czym są tzw. dane wrażliwe

 • w jaki sposób postępować bezpiecznie z danymi osobowymi przetwarzanymi w formie elektronicznej i papierowej

 • w jakich sytuacjach pracownik przetwarzający dane osobowe może ponieść odpowiedzialność karną, dyscyplinarną lub cywilną.

   

Odbyła się prezentacja multimedialna sprofilowana pod kątem branży, w której działają nasze biblioteki. Ważnym elementem szkolenia było rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, oraz tworzenia anonimowych statystyk. Zasady przechowywania plików cookies mogą zostać skonfigurowane za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na przechowywanie na Państwa urządzeniach plików cookies pochodzących z naszej strony.
Rozumiem, zamknij informację