Jesteś tutaj:

Relacja

Data: 19.06.2024 r., godz. 15.30    49
Spotkanie z regionalną pisarką Anną Wojtkowską, 18.06.2024 r. Autorka licznych publikacji opowiedziała nam o swoim zamiłowaniu do pisania i pielęgnowania pamięci o mieszkańcach powiatu wołomińskiego.
18.06.2024 r., w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, odbyło się spotkanie z regionalną pisarką Anną Wojtkowską. Spotkanie przebiegało w miłej i szkolnej atmosferze. Publiczność, czytelnicy i mieszkańcy powiatu wołomińskiego, mogli uczestniczyć w wyjątkowej lekcji.

Autorka licznych publikacji opowiedziała nam o swoim zamiłowaniu do pisania i pielęgnowania pamięci o mieszkańcach powiatu wołomińskiego, którzy już odeszli. Na początku spotkania autorskiego minutą ciszy oddaliśmy cześć tym, którzy odeszli.
Następnie można było usłyszeć jak powstawały książki pt. „Oświatowe życiorysy z Wołominem związane”, t. 1 (2013), „Życie ciekawe, ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina” (2013), a także dwutomowe dzieło pt. „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli związani z ziemią wołomińską” (2019).
Pani Anna opowiedziała m.in. o pracy pedagogicznej oraz przy pisaniu artykułów do „Wieści Podwarszawskich” i „Rocznika Wołomińskiego”. Osoby z publiczności, również kadeci I LO PUL w Wołominie, czytali wybrane listy opowiadające o zaangażowaniu Pani Anny w poszukiwania osób.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja filmów, opowiadających o osobach z powiatu wołomińskiego, które odeszły w latach 2021, 2022 i 2023.

Anna Wojtkowska - zasłużona nauczycielka i dyrektorka przedszkoli wołomińskich, pisarka, działaczka społeczna.
Przez 20 lat prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 2000-2002 prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Inicjatorka wielu przedsięwzięć społecznych. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Redaktor pierwszego wydania Kroniki z lat 1928-38 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Wołominie. Za tę pracę nominowana do Nagrody za Najwartościowsze Wydarzenie Roku 1998, popularnie nazwanej „Wołominiakiem Roku”.

Od 1986 roku „strażniczka pamięci” o zmarłych nauczycielach i pracownikach placówek oświatowo-wychowawczych w Wołominie i powiecie wołomińskim. Z pasją „ocala od zapomnienia” osoby związane z oświatą poprzez publikowanie wielu artykułów historycznych, wspomnieniowych i rocznicowych, zamieszczonych m.in. w prasie lokalnej, krajowej, „Roczniku Wołomińskim”, Życiorysy z Wołominem związane... (Historia miasta pisana ludzkimi losami).

Autorka książek: „Oświatowe życiorysy z Wołominem związane”, t. 1 (2013), „Życie ciekawe, ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina” (2013). Jedna ze stu osób zaprezentowanych w albumie Sebastiana Skalskiego „100 Polaków, 1 Polska” (2015). Autorka wyjątkowego dwutomowego dzieła „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli związani z ziemią wołomińską” (2019).