Jesteś tutaj:

Relacja

Data: 22.11.2023 r., godz. 17.30    437
Otwarcie wystawy pt. „Mikołaj Kopernik. Życie i Dzieło” z MSZ oraz prelekcja Macieja Jasińskiego, wybitnego historyka, dyplomowanego archiwisty pt. „Mikołaj Kopernik, Polak który sięgnął gwiazd”, 22.11.2023.
Z okazji trwającego Roku Mikołaja Kopernika, w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie przy ul. Ogrodowa 1A, otwarto wystawę pt. „Mikołaj Kopernik. Życie i Dzieło”. Wystawa została zrealizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Krzysztof Kudera, dyrektor biblioteki wraz z młodzieżą szkolną. Następnie miała miejsce prelekcja Macieja Jasińskiego, wybitnego historyka, dyplomowanego archiwisty pt. „Mikołaj Kopernik, Polak który sięgnął gwiazd”.
W wydarzeniu wzięła licznie przybyła na otwarcie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, z Wołomina Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi, z I LO PUL w Wołominie im. 111 Eskadry Myśliwskiej.
Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Dziękujemy za obecność.
Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych za użyczenie wystawy oraz Adamowi Lubiakowi - Staroście Wołomińskiemu .
Z okazji wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą wystosowało list od Zastępcy Dyrektora Departamentu Dariusza Wiśniewskiego, którego treść publikujemy. List został odczytany przez dyrektora biblioteki.
Wydarzenie przyczyniło się do popularyzacji wiedzy na temat życia i osiągnięć Mikołaja Kopernika.