Jesteś tutaj:

Osiem wspaniałych – o pierwszych kobietach w polskim parlamencie

Data: 08.03.2019 r., godz. 15.20    179
Z okazji Dnia Kobiet gościliśmy w bibliotece Marię Balicką, która wygłosiła wykład o pierwszych polskich parlamentarzystkach.
Maria Balicka jest polonistką, wychowawczynią wielu pokoleń szkoły kolejarskiej, regionalistką i działaczką społeczną. W spotkaniu ze znakomitą prelegentką wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie.
Kim były pierwsze polskie posłanki? W 1919 roku w pierwszych wyborach w odrodzonej Polsce do Sejmu Ustawodawczego trafiło osiem kobiet: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa. Wszystkie były doskonale wykształcone, działały społecznie, pochodziły z inteligenckich lub ziemiańskich rodzin. Walczyły o prawo do opieki prawnej i socjalnej nad matką i dzieckiem, równe płace dla kobiet i mężczyzn, żądały ograniczenia produkcji i spożycia alkoholu, upominały się o powszechny dostęp do edukacji i kultury, stawały w obronie mniejszości narodowych. Przemawiały, składały interpelacje i wnioski. Pracowały w komisjach, przede wszystkim oświatowej, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ale także prawnej, budżetowej i konstytucyjnej. Reprezentowały różne opcje polityczne, ale potrafiły się zjednoczyć we wspólnej sprawie. Przede wszystkim dbały o interesy kobiet, a dopiero potem o realizację postulatów swojej partii.
- Pamiętajmy o tych kobietach, które przetarły nam drogę. Pamiętajmy, jak trudna to była droga do osiągnięcia takich praw, jakie mamy teraz – zaapelowała do słuchaczy Maria Balicka, kończąc interesującą prelekcję.