Jesteś tutaj:

Otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Cypriana Norwida

Data: 26.05.2021 r., godz. 12.18    80
Cyprian Norwid, wybitny twórca romantyczny, zagościł w naszej bibliotece!
Cyprian Norwid, wybitny twórca romantyczny, zagościł w naszej bibliotece! Wystawa podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich zatytułowaną „Rzeczpospolita Norwidowska” udostępniamy na zewnątrz budynku.
Opowiada o życiu Cypriana Norwida oraz o miejscowościach z naszych okolic, które zostały naznaczone jego obecnością. Przedstawiamy najważniejsze miejsca, do których poeta tęsknił przez całe życie i które wspominał w swojej twórczości, nie tylko literackiej.
Drugą część wystawy zatytułowaną „Słowem własnym o Sobie” można oglądać w budynku biblioteki. Prezentujemy wiersze, szkice i akwarele Cypriana Norwida, a tym samym oddamy głos samemu artyście, który w najpiękniejszy sposób opowie historię swojego życia.
Serdecznie zapraszamy!

We wtorek 25 maja odbyło się otwarcie wystawy poświęconej postaci naszego rodzimego artysty. Inauguracja rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej pani Joanny Hołubickiej. Następnie uroczystym przecięciem wstęgi symbolicznie rozpoczęliśmy ekspozycję. Wspólnie wystawę otworzyli: Wicestarosta Wołomiński pan Piotr Borczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury pani Hanna Skrzypczak, Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego pan Robert Roguski oraz dyrektor biblioteki pani Joanna Hołubicka.
W uroczystości brali także udział słuchacze Powiatowego Uniwersytetu Otwartego w Wołominie, którzy mieli możliwość wysłuchania wykładu pani Grażyny Krzyżak-Krzyżanowskiej, zajmującej się opracowaniem merytorycznym ekspozycji, również otwierającej wystawę. Opowiedziała o niełatwej w odbiorze twórczości Norwida, zadziwiającej jednak aktualnym charakterem i trafnymi spostrzeżeniami.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całą wystawą – nie tylko z częścią wyeksponowaną na zewnątrz biblioteki. Zapraszamy do „Oazy”, gdzie udostępniliśmy część naszego księgozbioru: książki zawierające poezję, prozę i dramaty Norwida, albumy z akwarelami oraz rysunkami, jak również pozycje biograficzne. Natomiast na drugim piętrze znajduje się ostatnia część ekspozycji zatytułowana „Słowem własnym o Sobie”, w której sam twórca snuje opowieść o swoim życiu.
Wystawa dostępna jest do soboty 29 maja – następnie zagości w pałacu w Dębinkach oraz w pałacu w Chrzęsnem, by później na stałe wrócić do naszej biblioteki.